Nieuwsch

30-01-2011 Het einde van het Solid Guitar Power tijdperk
Eerder deze maand heeft Djan besloten Solid Guitar Power te verlaten, omdat hij kort gezegd het gevoel heeft op een dood spoor te zitten.
In zijn navolging hebben inmiddels ook Louis en GJan te kennen gegeven er mee te gaan stoppen.
We hebben de afgelopen 7 jaar nog even gereflecteerd in de Bruine Boon onder het genot van een biertje en een bitterbal (okee okee, het waren er meer...).

14-06-2009 SGP 2e in de finale van de Coverbattle 2009
Op den eerschte plaatsch isch gheëindigdt: Poma Sixsch
Op den tweede plaatsch Solid Guitar Powerrr
En den derde plaatsch isch voor den Haystack Heroesch

Laater deesen weeck volghen nogh:
- Een verhaaltje op den SolidBlogh eldersch op deesen site;
- Videoosch op Uubuisch van Solid Guitar Power.

Poma Sixsch: Ghefeliciteert en beide bandsch bedankt voor den ghesellighe aavondt,
we hebben allemaal onsch bescht gedaen en lecker ghespeeldt.
Groeten naamensch den SGP-fractie.

20-05-2009 SGP door naar DE FINALE van de Coverbattle 2009
Ende er wasch weederom ghoet nieuwsch ende slecht nieuwsch:
Het slechte nieuwsch wasch dat Solid Guitar Power in den recensie van Saturnusch als eenen oude mannenclub wordt afgeschilderd. (Recensie: sie Heilig Geschift, Mei 2009). Het spijt mij, maar de Stones haalen wij nogh langh niet in.
Het ghoede nieuwsch isch dusch dat Solid Guitar Power door den juury isch uitverkooren om door te gaen naer den finaale.
Saaterdagh 13 juuni 2009 mooghen wij het opneemen teegen twee andere bandsch. Den sael gaet oopen om 20:30 en uu bent weer 5 euroo armer zoodraa uu binnen bent.
Afgheloopen saaterdagh wasch het niet soo vol alsch met den halve finaale van 2008 (toen moesten ze bijna sluyten), maer wij schijnen wel weer eenen feeschtje te hebben neergeset voor onsch puubliek, die wij seer danckbaer sijn dat se naar onsch sijn ghekoomen en niet voor het Eurovischie Songfeschtival thuis sijn ghebleeven.
Het gheluyt op het poodium wasch alsch vanoudsch vaagina met boomfruit, maer in den sael bleek het gheluyt wel ookee, dusch daer moeten we het deese keer maer weeder mee doen.

23-02-2009 SGP door naar volgende ronde Coverbattle 2009
Ende er wasch ghoet nieuwsch ende er was slecht nieuwsch:
Het slechte nieuwsch wasch dat den andere twee bandsch niet sijn koomen opdaaghen.
Het ghoede nieuwsch isch dusch dat Solid Guitar Power nógh eenen keer het poodium YMCA'sch magh beklimmen in den halve finaale.
Naer verwachting vindt dit plaatsch op saaterdagh 16 mei 2009.
We hebben afgheloopen saaterdagh dusch een concert ghegheeven voor een klein maar enthousiast puubliek, die wij seer danckbaer sijn dat se sijn ghekoomen om onsch aen te hooren en te supporten.

11-12-2008 SGP Live in JJ: Volgend jaar
Op 14 maert 2009 staet Solid Guitar Power op den plancken in JJ Music House.
Gewoon eenen aavondvullend (?) optreeden, gratiesch ende voor nietsch.
Dusch komt dat sien ! Komt dat hooren !

25-11-2008 SGP toch nogh bij JJ: Oliebollenrock
Op 27 deecember a.s. vindt bij JJ Music House het Oliebollenrock-festival plaatsch.
Diversche bandsch schpeelen kerschtliederen in ruil voor ooliebollen.
Een van deesche bandsch isch Solid Guitar Power.
Er sal uu worden versocht eenen aalmoesch in het sakje te schuiven in het kaader van den kerstgedachte ten behoeve van een nog te bepaalen goed doel (niet van Henck Broeckhoest).

18-11-2008 SGP weederom op den Coverbattle
Weederom isch Solid Guitar Power opgegeeven voor den Coverbattle, nu den editie 2009.
Dit specktaakel gaat plaatschvinden op 21 feebruaarie 2009.
Plaatsch: YMCA te Scheeveninghen.
Ìnfoo: www.coverbattle.nl en dan klickt uu linksch onder bij The Coverbattle, Speelschema.
Er sal een paar euroo toeghang worden geheeven. Daarvoor in ruil krijght uu een schtembiljet waarmee uu op eenen band naar keuze magh schtemmen, maar wij hoopen uiteraerd dat uu voor Solid Guitar Power kiescht !

P.S. Het optreeden bij JJ sal worden verschooven naar voorjaar 2009.

22-09-2008 SGP Live in JJ ?
Worden wij bij het naer huisch gaen eeven getekkeld door mevrouw JJ a.k.a. Ingrid.
Of wij soms die leuke band sijn met die jaren 60-70 liedjesch. Ja natuerlijck !
Voor verdere onderhandelinghen heb ick onse bouvier die ooveral den tanden inset er op af ghestuert.
Naa naader ooverlegh blijken wij pasch in deecember terecht te kunnen staen op het poodium.
Welnuu, gheen noot. Onse sangher treedt op met witten baert en sijn staf in den hant.
Soo uu wilt ghrabbelent aen sijn peepernooten. Of wasch het bijghestaen door Karl Peepernooten de Kindervrient ? Neen, die ghast heeft al genoegh swarte pieten ghekreeghen.
Eenen daatum isch nogh niet bekent; houdt daarom allen in grooten ghetaele deesen nieuwschrubriek in den ghaeten.

Oud NieuwschLaatst bijgewerkt op 05-02-2011; Copyright © 2011 DJan