Oud Nieuwsch

20-04-2008 Update CoverBattle 2008 #4
Den halve finaale gaet aan onzen neusch voorbij:
Wij hebben niet zooveel fansch meedegenoomen als den derde band, die nuu door magh naer den finaale.
Misschien krijghen we nogh den wildcard, maer zoo niet dan hebben wij toch lecker ghespeelt.
Zie den photoosch eldersch op deezen site.
11-03-2008 Update CoverBattle 2008 #3
Tevergeefsch isch door onsch gheprobeerd om op 26 aapril 2008 te mooghen speelen, maar heelaasch...
SGP staat op 19 april 2008 in den halve finaale van den CoverBattle.
Wij moeten het zonder GJan schtellen, die dan op een welverdiende vaakantie isch in Nieuw York.
Ghelukkigh isch zijn zoon Bouke bereid gevonden om in zijn plaatsch den gitaar ter hand te neemen.
05-02-2008 Update CoverBattle 2008 #2
Op den paaginaa Photosch treft u onder 'Coverbattle, Scheveningen' drie photoseriesch van resp. Lucie S., Jan van N. en Erik R.
Op den paaginaa Philmsch treft u linksch naar alle op UBuis geplaatste philmsch.
02-02-2008 Update CoverBattle 2008 #1
Den band Ignition gaet met den prijsch voor den meeschte fansch aan den hael:
Zij winnen omdat zij den meeschte schtemmen van het publiek heeft gekreegen.
Desch te verraschender was het dan oock, dat SGP werd beloond met den 'Wildcard', den 100%-prijsch van den jury.
Oover het hoe en waarom worden wij nogh naader bericht.
Wij mooghen dusch door naar den halve finale in april !!!
Dusch komt dat zien, komt dat hooren, en vergeet vooral uwen oordoppen niet, alsch uu tenminschte niet den dagh erna nogh van eenen ruisch wilt kunnen genieten.
06-12-2007 CoverBattle 2008
12 bandsch gaen in 4 voorrondesch den strijd met elkander aan wie den beschte coverband isch.
Het gaet geheel mijn verschtand ten booven waarom den andere 11 bandsch niet direct bij voorbaet afhaacken bij het leezen dat SGP zich in het strijdgewoel - of zoo men wilt strijdgejoel - bhegheeft.
Maer goed, wij staen in den 4e voorronde, op 2 feebruari 2008, op het poodium desch YMCA'sch te Scheeveninghen.
Voor meer infoo verwijsch ick uu naar www.coverbattle.nl
16-10-2007 Een nieuw onderkoomen
Naa het zoomerresesch zijn wij in den ghelukkighe omstandigheid gheraakt waarin wij weeder gebruik moogen maaken van een der zaalen van De Muuze te Noordwijck, heel dicht bij het schtrand.
Alsch wij nogh eensch ooverweegen om een optreeden voor eigen volk te verzorghen, dan zou dit eenen mooie lookaatie daarvoor zijn.
Des zoomersch kunnen wij deschnoods op het schtrand eenen akoestischen set laaten plaatschvinden.
Des wintersch kan dat oock, alleen speelen wij dan met handschoenen aan.
15-07-2007 Focusch Bar Dicht
Met traanen in den oogen hebben wij moeten constateeren dat op lascht van den brandweer den Focusch personeelschbar is geslooten.
Dit beteekent dat wij per ingang van heeden niet meer kunnen oefenen in deze ruimte, noch dat wij hier weer een optreeden kunnen verzorghen.
Wij gaen weer driftigh op zoek naer eenen nieuwe accomodaatie.
01-01-2007 Tweede optreden groot succes
Aan alle fansch uit den Focusch-bar:
U wasch wederom genereus met den applaudiserende steunbetuiging.

Deze keer wasch het op 30 december 2006 een min of meer beslooten bijeenkomscht ter geleegenheid van den 50e verjaardag van GJan.
Jan dacht een heerlijck aavondje te koomen oefenen, maar bij aankomscht bleeck er spraake van een surprise-party te zijn.
Naascht SGP waaren er veele andere artiesten die inschtrumenten ter hand hadden genoomen, waaronder Jan's zoon Bouke met zijn band.
01-10-2006 Eerschten optreden isch achter den rug
Aan alle fansch uit het Cafťe Paert:
Vriendelijck dank voor uwen hartenlijcken applausch.
Wij hebben genooten en we hoopen u ook, zodat we in deezen kunnen spreeken van een win-win-situaatie.
Vermoedelijck staet nu nietsch meer in de weg voor een vervolgoptreeden; tijdschtip isch nog niet bekend, maar wellicht met de koomende verkiezingen.
Alsch u verzoecknummersch heeft, geef ze op in het gastenboeck. (Gisteren vroeg iemand mij 'Whole lotta Rosie', maar we hebben al een 'Whole lotta...').
Wellicht doen wij nog wel ietsch met uw suggestie.

Vriendelijcken groet, wellicht ook naamens den andere SGP-leeden,
DJan
11-09-2006: Eerschten optreden van SGP 30 september
Voor verdere info zie http://www.cafepaardvantroje.nl/index.php?onderwerp_ID=9, uiteraard bij 30 september.
28-08-2006: Eindelijck dan toch een eerschten optreden van SGP ?
Om het heugelijcke feit te vieren dat zanger Lexsch den liederen van Vader Abraham ten gehoore moogt brengen weegens het bereiken van den 50 jarige leeftijd, isch den SGP gevraagd om op 30 september 2006 het poodium van het haagsche Paard te bestijgen, evenalsch A Minor Crisis, den andere band van Lexsch.
De optredensch zullen openbaar zijn, hetgeen betekent dat iedereen mag koomen kijcken ende luischteren.
Of er moet worden betaald voor den entree en zoo jaa hoeveel, isch op dit moment nog niet bekend.
23-04-2006: Vaacaatuure reedsch vervuld
Na een speurtocht op Internet hebben we verrasschend genoeg niet een bassischt maar een drummer gevonden. Om de stoelendans compleet te maeken en omdat bassischten niet voor het oprapen liggen heeft DrumJan besloten voortaan den basch ter hand te neemen.
Den nieuwen drummer heet Rob en had slechts ťťn audiŽntie noodig om te besluiten om onsch gezelschap te versterken.
14-03-2006: Droeve meededeeling en eenen vacature
Clausch heeft te kennen gegeven zijn electrischen guitaar in den wilgen te hangen.
Andersch gezegd: hij stopt met SGP-en en wel per eind mei 2006.
Reeden van dit al is dat Clausch zich liever toelegt op den akoustischen guitaar in plaatsch van al dat electrisch geweld.

Louisch wil van deezen gelegenheid gebruick maecken om den basch te verruilen voor enen guitaar.
Door dezen ontwickelingen zijn wij genoodzaakt langs dezen onsympathiecke weg een anderen bassischt ten vinden danwel zoeken.
Eenieder die denckt audiŽntie te willen gaan doen dient zich te melden bij het navolgende email-adresch:
sick elephantman at hotmail punt kom
waarna wij nader dienen af te spreken omtrent het waar en wanneer.
05-01-2006: Meededeeling voor alle leeden en fansch
Gelukkigh en zaalig nieuwjaar !
25-09-2005: Nieuw bandlid voor SGP-junior
Claus en Anke zijn alweer trotse ouders geworden, deze keer van een dochter. Als we het goed hebben begrepen heet ze Meike.
18-04-2005: Eerste optreden ook alweer afgelast
Door omstandigheden gaat ons eerste optreden niet door.
Voorlopig zit er ook niets anders in de planning.
21-03-2005: Eerste optreden gepland in Den Haag
Ja hoor, het is 'm gelukt. Lex heeft ons gestrikt voor een optreden in Musicon Den Haag op 20 mei a.s.
Met op dit moment nog 4 repetities voor de boeg zal het wel een hele kluif worden om de set goed en gedisciplineerd erin te stampen, maar het gaat ons vast wel lukken (zei ik optimistisch).
Met de scene uit de Blues Brothers in de Country Club nog op het netvlies gebrand gaan we met gemengde gevoelens het optreden tegemoet :-)
(ik heb hier nog ergens een integraalhelm liggen)
03-10-2004: Focus, de nieuwe oefenruimte in Noordwijk
In de Focus zijn er wat foto's gemaakt (Klik hier).
Deze keer was Louis niet van de partij, maar met twee reserve-bassisten Lian en Bouke kregen we toch nog een behoorlijk resultaat.
Er zijn geluidsopnamen gepoogd te maken. Of die gelukt zijn moeten we nog even afwachten.
08-08-2004: Turkse sauna
Ooit in een Turkse Sauna gespeeld ? Nou wij wel, tenminste dat gevoel hadden we wel. Eerder deze week had de airco van de oefenruimte gerepareerd moeten worden, maar het bleek alleen om een soort afzuigkap te gaan. Dus alleen lucht eruit maar verse lucht ho maar.
Als je het mij vraagt ben ik wel een kilootje of wat kwijt, maar leuk was anders. Mijn kleine Halfords- ventilatortje bracht deze keer niet zo veel uitkomst, dus ik heb maar een grotere op de kop getikt. Gewoon een op 220 volt en met een 3 standen schakelaar. Al daar mijn haar niet van overeind gaat staan...
Er zijn in de sauna trouwens foto's gemaakt... Nee dames, gewoon met de kleren aan...
27-06-2004: Nieuwe zanger
Vanmiddag hebben we audientie gehad. Het was de bedoeling dat we twee aspirant-zangers op bezoek zouden krijgen, maar er is er maar 1 op komen draven. Wij hebben het idee dat het wel klikt met deze zanger, en als hij er hetzelfde over denkt, dan wordt hij onze nieuwe zanger.
Wordt vervolgd...
10-05-2004: Zanger weg
Peter geeft aan dat zijn ziel en zaligheid toch niet zo bij het repertoire ligt dat de andere leden graag willen spelen. Of hij een andere partij gaat oprichten is nog niet bekend.
09-05-2004: Nieuwe oefenruimte
Een nieuwe oefenruimte in Noordwijk is uitgeprobeerd en goed bevonden.
18-04-2004: Alweer nieuw bandlid voor SGP-junior
Claus en zijn vrouw zijn de trotse ouders geworden van een zoon, Jan (alweer een Jan ?).
24-03-2004: Vooraankondiging:
SGP-jr gaat vermoedelijk uitgebreid worden met Stijn en Corneel.
23-03-2004: Nieuw op deezen site is 78-toeren, geluid van SGP.
Ook nieuw zijn den bijbelschen voorstellingen met Lego.
25-01-2004: Oprichting SGP-junior
Op dezen middag waren Claus en Peter verhinderd en hebben GJan en DJan enkele jongelieden meedegenoomen ter versterking. Dit is zoo goed bevallen, dat daarmeede den oprichting van de SGP-jr een feit was.
Voorlopigen bezetting luidt: Bouke - gitaar, Lian - bas en zang, Marrit - drums (en wellicht in den toekomst toetschen), Jeske - zang en drums
07-01-2004: SGP-website heeft een chatbox (zie Kletspraet)
Verder serieusch nieuwsch:
Nadat onsch gezelschap in deecember den oefenruimte was opgezegd (van hoogerhand, dusch Hij zal er wel eenen bedoeling mee hebben), isch nu eenen nieuwen ruimte gevonden bij STiP (STichtelijke Popmuziek) te Veurburg.
Alzo kunnen wij dan toch nog wat doen aan de tweewekelijkse zondagsch-viering.
07-11-2003: SGP-website heeft een gastenboek en een advertentiepagina erbij
05-11-2003: SGP gooit hun website in de lucht
23-11-2003: Na een lange zoektocht heeft GitaarJan een bassist gevonden: Louis
29-08-2003: Oprichting der SGP te Leiden tijdens een eerschte vergadering in De Burcht

NieuwschLaatst bijgewerkt op 23-02-2009; Copyright © 2009 DJan